Uzavretie poistenia online

Pre rýchle, pohodlné a bezpečné uzatvorenie najvýhodnejšieho ONLINE poistenia z pohodlia domova, si Vám dovoľujem poskytnúť nasledujúce odkazy:

PZP (povinné zmluvné poistenie) * Klik *

KASKO (havarijné poistenie vozidiel) * Klik *

Bezpečnosť podielových fondov

V tomto článku by som sa chcel venovať podielovým fondom a celkovo správcovským spoločnostiam trochu inak. Možno niektorých budem nudiť ale viac ako výkonnosti fondov sa budem venovať všeobecnejším veciam. Mal som pocit, že kolektívne investovanie sa už udomácnilo na Slovensku. Klienti si naň zvykli a vedia rozlíšiť pojmy podielový list, správcovská spoločnosť, podielový fond, diverzifikácia rizika a investičný horizont. Prekvapovali ma otázky typu bezpečnosti pri investovaní, garancií pri akcii správcovskej spoločnosti a rôzne iné. Budem sa im snažiť troška venovať a rozpísať ich.

Zhrnutie roku 2015 (4. časť)

V tejto časti by som sa chcel venovať podielovým fondom. Rok 2015 bol pre kolektívne investovanie turbulentným rokom. Nepísané pravidlo o dlhopisových fondoch vôbec neplatilo. Trhy ovplyvňovala politika, ceny komodít, lacné peniaze na trhu. Pozrime sa na jednotlivé skupiny bližšie. Nechcem sa tu hrať na fundovaného portfólio managera, len sa pokúsim ukázať môj pohľad.

Peňažné a dlhopisové fondy

Zhrnutie roka 2015 (3. časť)

V tomto článku by som sa chcel venovať poisťovniam. Veľké zmeny sa udiali aj v tomto sektore. V tomto roku zažili klienti odňatie povolenia na činnosť jednej poisťovne, ukončenie predaja jednej skupiny produktov, ale aj nástup nových.

Poisťovňa ASTRA

Zhrnutie roku 2015 (2. časť)

V pokračovaní článku o udalostiach na finančnom trhu by som sa dnes chcel venovať azda najzávažnejšej téme roku 2015 na Slovensku a to oblasti dôchodkov. Všade kde sa človek pozrel sa hovorilo o dôchodkoch z druhého piliera, aspoň teda v prvej polovici roku. Žiaľ dôchodok sa stal mocnou zbraňou v hre našich politikov.

Zhrnutie roku 2015 (1.časť)

Svet financií sa v roku 2015 niesol v duchu hospodárskych ,menových a ekonomických opatrení. V nasledujúcom článku sa budem snažiť ich v krátkosti zhrnúť a prípadne poukázať na ich dopady. Tento článok by som chcel venovať bankám, stavebným sporiteľniam a postupne prejsť hlavné oblasti finančného trhu. Hlavným opatrením o ktorom by sa dalo písať siahodlho je opatrenie ECB o základnej úrokovej sadzbe 0,05 %. Od tohto opatrenia očakáva nárast spotreby a teda rast ekonomiky.

Prefinancovanie hypotéky

Veľa sa v poslednej dobe hovorí o „prenesení“ hypotéky ako sa to oplatí, o nízkom úročení v bankách. V tomto článku by som sa chcel troška povenovať tomu ako sú nastavené podmienky nízkych úrokov, ako sa technicky realizuje „prenos“ hypotéky a aké poplatky a náklady Vás to stojí. Zároveň ak chcete urobiť takýto krok v krátkej budúcnosti ponúkam Vám návod aby ste vedeli, čo Vás bude čakať.

Refixácia

Stavebné sporenie na rázcestí

Rok 2014 bol pre stavebné sporenie veľmi ťažkým rokom. To čo najviac ľudí motivovalo uzatvoriť si zmluvu o stavebnom sporení, teda štátna prémia sa znížila. Skok smerom dolu bol dosť výrazný na 5,5 % pri sume štátnej prémie 66,39 € z vkladu 1 206 €.
Rok 2015 by mal byť zrejme z tohto pohľadu ešte horším, nakoľko návrh ministerstva financií hovorí ešte o poklese na rovných 5 % pri sume 66,39 €. To znamená aj zvýšenie vkladu na plnú štátnu prémiu na 1 327 €.

Vplyv trhov

Investičné životné poistenie & rizikové životné poistenie a podielové fondy

Stretávam sa v poslednej dobe s názorom na investičné životné poistenie ,že je to prežitok, je drahé, výhodné pre poisťovňu, klient si tu nič nenasporí. Lepšie je sporiť si na dôchodok cez podielové fondy a poistiť sa rizikovým životným poistením. Zamýšľal som sa nad tým a chcel by som prispieť svojou úvahou do diskusie. Budem rád ak mi dáte spätnú väzbu a doplníte svoj názor.

Rizikové životné poistenie a podielové fondy

Výhody:

Úrazové poistenie (1)

Každý človek má na svojej zmluve životného poistenia aj úrazové pripoistenia alebo aspoň má zmluvu úrazového poistenia. Zákon hovorí doslova o tom, že klient prenáša riziko, ktoré nie je schopný uniesť na poisťovňu a poisťovňa je povinná v prípade poistnej udalosti mu toto poistné plnenie vyplatiť. Skúsme si teda povedať o aké veľké riziko tu vlastne ide.

Úrazové poistenie už dávno nekryje len úrazy, dovolil by som si ho nazvať komerčným zdravotným poistením.

Stránky

Subscribe to Finančné poradenstvo RSS