Investičné životné poistenie & rizikové životné poistenie a podielové fondy

Stretávam sa v poslednej dobe s názorom na investičné životné poistenie ,že je to prežitok, je drahé, výhodné pre poisťovňu, klient si tu nič nenasporí. Lepšie je sporiť si na dôchodok cez podielové fondy a poistiť sa rizikovým životným poistením. Zamýšľal som sa nad tým a chcel by som prispieť svojou úvahou do diskusie. Budem rád ak mi dáte spätnú väzbu a doplníte svoj názor.

Rizikové životné poistenie a podielové fondy

Výhody:

 • Cez rizikové životné poistenie sa nesporí ale peniazu idú len na krytie rizika, v podstate sa všetko vyvíja ako klasická životná poistka.
 • Klient prenáša svoje riziká, ktoré má potrebu kryť na poisťovňu, platí jej poistné a ona mu za to poskytuje poistnú ochranu. V prípade smrti, úrazu alebo choroby ( ak má klient dojednané všetky tieto riziká) je vyplatené poistné plnenie. Len dožitie tu nie je. V tom je „utajený šarm“ tohto poistenia.
 • Je lacnejšie ako poistenie zo sporením.
 • Podielové fondy ponúkajú klientovi možnosť vybrať si ľubovoľnú stratégiu a nasporiť si peniaze do dôchodku. Výhoda je jasná, ja si vyberám. Nemám sprostredkovateľa ako pri investičnom životnom poistení, idem priamo.
 • Platím poplatky len správcovskej spoločnosti a teda očakávam aj budúci lepší výnos.
 • Mám možnosť výberu ľubovoľnej správcovskej spoločnosti a fondu.
 •  

  Nevýhody:

 • V prípade ak príde dlhodobá PN alebo bude klient uznaný za invalidného poisťovňa preberie platbu poistného.
 • U sporenia do fondov takúto možnosť nemá.
 • Je veľká pravdepodobnosť ,že nebude mať peniaze na ďalšie na pokračovanie sporenia.
 • Potreba sledovať stratégiu a vedieť sa presunúť neskoršom období z rizikovejších do konzervatívnejších fondov.
 • Ak sa nič nestane poisťovňa klientovi buď nevráti nič alebo veľmi málo. Takto má vyriešené poistenie.
 •  

  Investičné životné poistenie

  Výhody:

 • Už z názvu je jasné, že sa jedná o poistenie, v minulosti bolo prepojené sporenie s rizikom smrti, dnes ale má veľa poisťovní oddelené riziko od sporenia a teda neodbúrava klientom peniaze do sporenia rizikovými poplatkami.
 • Nové produkty ponúkajú klientom bonus za vernosť( pretrvávanie zmlúv).
 • Mám možnosť využiť prevzatie platenia pri dlhodobej PN a oslobodenie platenia v prípade uznania invalidným dôchodcom.
 • Možnosť využiť investičného autopilota, teda poisťovňa ma začne preklápať z rizikovejších investícií do konzervatívnejších bez toho aby som musel robiť niečo administratívne náročné.
 • Možnosť sporiť si na dôchodok aj pre ľudí, ktorí si môžu dovoliť odkladať menšie čiastky.
 •  

  Nevýhody:

 • nemôžem si vybrať fond na investovanie sám ale len s ponuky poisťovne.
 • Platím poplatky poisťovni aj správcovskej spoločnosti.
 • Poplatky za vedenie účtu.
 • Môžu sa účtovať poplatky za riziko (smrť).
 • Úvodné dva roky platím počiatočné náklady poisťovne.
 •  

  Zhrnutie

  Snažil som sa ukázať výhody ale aj nevýhody obidvoch variant. Ako sa hovorí pravda je vždy niekde uprostred. Je veľmi dobré ak si vieme odložiť na dôchodok peniažky a je ešte lepšie ak to robíme pravidelne. Je len otázkou vkusu každého človeka pre ktorú možnosť sa rozhodne. Očakávam kedy sa dohodne správcovská spoločnosť s poisťovňou a vytvoria produkt pravidelného sporenia s oslobodením od platenia poprípade dlhodobej PN. Verím tomu, ako sa mení a vyvíja finančný trh, že v krátkej dobe príde aj k takémuto prepojeniu.